De hormonen gieren door mijn lijf. Elke zwangerschap is een emoticon-rollercoaster. Nu ik tegen het einde loop en mijn verlof is ingegaan, kijk ik met weemoed terug op mijn eerste 2 zwangerschappen.

Continue Reading