Delen vinden we super lief

Het toenemende gevoel van FOMO onder jongeren en het gebruik van de mobiele telefoon zorgt voor een groeiend probleem voor de verkeersveiligheid. Drie op de vijf jongeren die aangeven FOMO te ervaren, zijn de afgelopen twee jaar zelfs betrokken geraakt bij een gevaarlijke verkeerssituatie of een verkeersongeval, blijkt uit nieuw onderzoek van Interpolis. Zo ook bij ons thuis, hoe jong ze nog zijn. Het wordt drukker op de weg en ook onze kinderen letten niet altijd even goed op.

Het schrijnende is echter dat ondanks de zorgwekkende cijfers over gevaarlijke verkeerssituaties, een derde van de jongeren nog steeds denkt dat de kans zeer klein is dat zij bij een verkeersongeval betrokken raken door het gebruik van de mobiele telefoon. We hopen dan ook dat deze aangrijpende video daarbij zal helpen!

FOMO

Bijna de helft van de ondervraagde jongeren die FOMO zeggen te ervaren, geeft aan dat ze dit gevoel graag minder willen hebben. Van de jongeren die door het gebruik van hun mobiele telefoon betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval of gevaarlijke verkeerssituaties, geeft de helft aan spijt te hebben van het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Met het stijgend aantal dodelijke verkeersongelukken is het dan ook bittere noodzaak om de afleiding door de telefoon nog intensiever te bestrijden.

Verkeersveiligheid

Ruim 40 % van de jongeren die FOMO zegt te ervaren, heeft dit gevoel de afgelopen twee jaar zien toenemen. Het gevaar daarin zit dat ze door de afleiding veel sneller betrokken raken bij gevaarlijke verkeerssituaties. Je ziet het om je heen dat het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer sterk is toegenomen. Jongeren zijn dan ook bewust van het risico maar weten de verleiding toch niet te weerstaan door enerzijds groepsdruk en het FOMO gevoel.

En als jongeren het op jonge leeftijd al gewend zijn om in het verkeer te gebruiken, hoe groter de kans dat ze dit ook op latere leeftijd blijven doen. Ook de voorlopige cijfers van Smart Traffic Accident Reporting (STAR) laat zien om collectief in te grijpen. De fietsers van vandaag zijn de automobilisten van morgen. Er groeit daarom, als we er niets aan doen, een generatie automobilisten op die een risico vormen voor de verkeersveiligheid.

fiets, mountainbike, tiener, groepsdruk, peer pressure, fomo
Appen op de fiets is sinds 1 juli 2019 officieel verboden. Als je het doet kun je een boete krijgen van 95 euro. Toch doen stiekem nog best veel mensen het. Ik probeer mijn zoontje er zo van te weerhouden!

#MisNiks

De verzekeraar waarschuwt voor de toename van gevaarlijke situaties in het verkeer door FOMO en start daarom de MiksNiks-campagne met singer-songwriter Danique om het bewustzijn onder jongeren te vergroten. In de video wordt je meegenomen in de mooie en bijzondere momenten uit het leven van jongeren. Al direct in het begin kom je in een droomwereld dat laat zien dat één appje in het verkeer ervoor kan zorgen dat je jezelf en je familie en vrienden een leven kan ontnemen.

fiets, mountainbike, tiener, groepsdruk, peer pressure

Te weinig voorlichting 

Om het bewustzijn onder jongeren te vergroten werkt Interpolis samen met singer-songwriter Danique en hebben een muzieknummer en film uitgebracht met de titel ‘MisNiks – Later als ik groot ben’. In de video speelt Interpolis zeer sterk in op de belevingswereld van tieners waarmee ze (onder andere) jongeren bewust willen maken van de gevaren. We trappen af met een film die de urgentie van het niet gebruiken van je telefoon in het verkeer aanjaagt.

0 verkeersdoden in 2050

De drijfveer voor Vergouw en Interpolis is het realiseren van het door de Europese Unie en de Nederlandse overheid gestelde doel van nul verkeersslachtoffers in 2050’. De komende jaren richten ze zich niet alleen op jongeren maar ook op autobestuurders en senioren. Interpolis is inmiddels ook National Relay: de Europese Commissie heeft haar gevraagd om samen met alle betrokkenen in Nederland te werken aan het bevorderen van verkeersveiligheid. ‘Dat is eervol, maar schept ook verwachtingen en verplichtingen. Het vraagt om alle losse verantwoordelijkheden en krachten te bundelen en gezamenlijk te werken aan oplossingen. Alleen dan gaat het lukken.’

tiener, tienerjaren ,cadeautip tien jaar, fiets, mountainbike, tiener, groepsdruk, peer pressure

Liefs Olivette

Olivette is ook actief op Twitter | Facebook | Youtube | Instagram We vinden het superleuk als je een berichtje achterlaat


Delen vinden we super lief