Delen vinden we super lief

Het aantal geboortes in Nederland schommelt tussen de 160.000 en 210.000 per jaar. Met de naoorlogse babyboom in 1946 als uitschieter met 284 duizend levendgeborenen. Tot aan de eerste helft van de jaren zestig bleef het aantal geboorten hoog, tussen de 230 en 250 duizend per jaar. Begin jaren 70 begon dit te dalen en ook het gemiddeld aantal kinderen per vrouw nam sterk af. Het vruchtbaarheidscijfer daalde van 4,5 in 1900 naar rond de 1,6 vandaagdedag (2019) .

gemiddeld aantal kinderen

Dalende bevolking

Het aantal geboorten bevindt zich al enige tijd onder het niveau waarop de bevolking zichzelf op den duur zou vervangen (ca. 2,1 kinderen per vrouw).
Dat leidt tot vergrijzing en op termijn tot een krimp van de bevolkingsomvang.

Het gemiddeld aantal kinderen

Daarbij zien we dat er wel grote verschillen zijn tussen economisch ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden. In het arme Afrikaanse Niger ligt het gemiddelde het hoogst met 7,1 kinderen per vrouw. (In Afrika ligt overigens ook het record van het aantal baby’s per vrouw.) Het Nederlandse gemiddelde ligt op 1,7, dat vergelijkbaar is met de meeste West-Europese landen. De oorzaken hiervan worden gezocht in de woningkrapte en de toekomst onzekerheden, maar dat is niet alles!

Oorzaken daling gemiddeld aantal kinderen per gezin

  • Bij meer welvaart en toegang tot goede zorg wordt het kindertal vaak beperkter. Rijkere ouders hoeven zich namelijk minder zorgen te maken dat hun kinderen overleven en richten hun energie op het maatschappelijk slagen van hun nageslacht.
  • Ook wordt er naar de toekomst gekeken. Maandelijks spaar ik bijvoorbeeld ook per kind voor de studie en investeren we hiermee in hun toekomst. Dit zijn aanzienlijke bedragen waardoor ouders zullen investeren in de toekomst van een beperkt aantal kinderen.
  • Daarnaast beginnen vrouwen steeds later met kinderen. De gemiddelde leeftijd van vrouwen die bevallen is sterk toegenomen. En dit geldt ook bij vaders. Vaders zijn, in 2017, bij de geboorte van het eerste kind van de vrouw gemiddeld 32,7 (CBS 2019).

Nu ben ik nieuwsgierig naar jullie gezinssamenstelling! Zelf hebben we drie kids en krikken we het landelijke gemiddelde aardig omhoog.
Wanneer ik om me heen kijk, lijkt ons gezin van 3 kids best standaard te worden en zelfs vier kinderen wordt een trend!

DTV

Maar de cijfers liegen niet! En daarnaast heb je het ook niet altijd zelf voor het zeggen, al wil je nog zo graag. Hoe zit dat bij jullie? Herken jij het gemiddelde aantal kinderen vanuit je eigen omgeving? En is het aantal kinderen dat jij hebt een bewuste keuze, of ingegeven doordat je geen woning of baan kon vinden?  We trouwden bijvoorbeeld toen we 5 jaar samen waren en de kids volgden enkele jaren later na het kopen van een huis. Wat denk jij, zal het gemiddeld aantal kinderen per gezin nog verder dalen?… Leuk als je een reactie achter laat!

Liefs Olivette

Olivette is ook actief op Instagram  Twitter Facebook Youtube We vinden het superleuk als je een berichtje achterlaat


Delen vinden we super lief