Delen vinden we super lief

Ik had echt te doen met Sonia, moeder van een klasgenootje, toen zij ongeveer twee jaar terug met haar kindje(6) op vakantie ging. Ze hadden bewust hun jaarlijkse vakantie naar de eerste week van september verschoven, omdat ze dan aanwezig konden zijn op het huwelijk van een nichtje in Italië. Ze kregen geen toestemming van de directeur gevraagd van zijn basisschool om hun zoontje mee te nemen. Dit had wel gemoeten aangezien de leerplicht vanaf vijf jaar in gaat.

leerplicht, rugzak bullbby eerste schooldag

Leerplicht en de strenge regels

De regels van de leerplicht lieten hen niet toe om gelijk na de vakantie verlof op te nemen. Ook was het een nichtje van wie de graad van verwantschap te ver was, om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. De regels wat betreft de leerplicht zijn heel streng! Dit kwam hen duur te staan met een zeer hoge boete

Leer- en kwalificatieplicht

En toen kwam er de uitnodiging voor een huwelijk van onze vrienden! Leuk, maar het viel wel buiten de vakantieperiode! Voor dit stel zonder kinderen ideaal waardoor ze niet stil hebben gestaan bij de leerplicht van onze kinderen. Ouch! De kinderen konden er daardoor niet bijzijn!

Volgens de leerplicht moeten alle kinderen in de leeftijdscategorie 5 t/m 16 jaar onderwijs genieten aan een onderwijsinstelling. Lukt het ze niet om voor hun zeventiende levensjaar een Havo, VWO of MBO-2 diploma te halen, dan zijn ze tot en met hun achttiende levensjaar verplicht.

Dit geldt niet als ze:
– een beroepsopleiding hebben gevolgd; of
– vanwege een beperking speciaal onderwijs hebben genoten; of
– moeilijk kunnen leren, dan bestaat deze kwalificatieplicht niet.
Lees hier meer over de kwalificatieplicht.

Als we pertinent de kinderen erbij wilden hebben buiten schoolvakanties om, dan zouden we toestemming kunnen vragen de schooldirecteur.

Toestemming vragen om mijn kinderen eerder thuis te houden

Van te voren ben ik nagegaan of ik eventueel verlof kon aanvragen. De regels hiervoor zijn echter heel streng bleek al snel:
– Doe je werk dat je in de schoolvakanties onmisbaar maakt?
-Is het een gezinsvakantie
-Is het verlof niet voor langer dan tien dagen in een schooljaar, (per kind).
Ook zou ik het verzoek tot verlof acht weken van te voren moeten indienen, terwijl het ook niet voor de periode van twee weken na de schoolvakantie, aangevraagd mocht worden.

Meenemen zonder toestemming is een no-go! Je bent dan echt in overtreding en riskeert in dat geval een boete die kon oplopen tot €100,- per verzuimde dag, per kind. Dat kan aardig in de papieren lopen. Mijn inziens zonde van het geld!

Schooldirecteur versus de leerplicht

Dus richtte ik een schriftelijk verzoek aan de schooldirecteur waarin ik hem uitlegde wat er aan de hand was. Hij kon zich goed verplaatsen in onze situatie, maar had de bevoegdheid om ons maar tien dagen vrijaf voor onze kinderen te geven. We zouden in dat geval onmogelijk met de rest van de familie mee kunnen reizen en ook niet aanwezig kunnen zijn op het huwelijk met de kids.

bulbby, school, leerplicht

Leerplicht ambtenaar

Hij raadde ons daarom aan om contact op te nemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente, die wel bevoegd was om na een grondige bestudering van onze aanvraag, toe te staan dat we de kinderen veertien dagen eerder met hun zomervakantie lieten beginnen.

Gelukkig had de leerplichtambtenaar begrip voor onze situatie, temeer daar het in een periode viel waarop er niet zoveel meer op school gedaan werd met de kinderen. Ons verzoek voor de vakantie werd gehonoreerd, waardoor we met zijn vijfjes aanwezig konden zijn op het huwelijk!

mama, thuisschool, moeder, multitasken, coronavirus, homescholing

Ken de voorwaarden

Uit mijn ervaring weet ik dat je onder bepaalde voorwaarden, wel buiten de schoolvakanties met je leerplichtige kinderen op reis kan gaan. Het is belangrijk dat je het verzoek in alle eerlijkheid indient! Geef eerlijk waarom je in de beoogde periode je kind wilt laten verzuimen. Doe dit schriftelijk en ten minste acht weken voor de desbetreffende periode bij de schooldirecteur ( als het tien schooldagen per school of minder betreft) of bij de leerplichtambtenaar ( indien het aantal dagen meer is).

Ik hoop dat dit verhaal je wat meer inzicht gegeven heeft over de manier waarop de leerplichtregeling in de praktijk werkt.

leerplicht, themadag elsenhove

Liefs Olivette

Olivette is ook actief op Twitter  Facebook Youtube Instagram We vinden het superleuk als je een berichtje achterlaat


Delen vinden we super lief